การทำงานให้มีความสุขกับการพัฒนางาน

By admin, เดือนธันวาคม 15, 2011

ชื่อ                นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง

ตำแหน่ง          พัฒนาการอำเภอ 

สังกัด             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่อนคลาย ไม่มีงานที่เร่งรัด ด่วนจริงๆ ด่วนจัดๆ  ทำให้มีเวลาในการคิดทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และการทำงานที่จะทำต่อไป เพราะได้ตั้งปณิธานในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชนไว้ว่า “พัฒนางานให้ดี สร้างวิถีพอเพียงให้ครอบครัว” เลยมีโอกาสในการคิดถึงข้อความแรก “พัฒนางานให้ดี” จะทำอย่างไร คิดไปคิดมาคิดได้ว่า ถ้าเราจะพัฒนางานให้ดี แม้จะมีหลักการ วิธีการ ทางวิชาการมากมายให้เราศึกษาได้มาแค่ไหน แต่ถ้าตัวเรา ใจเราไม่มีความสุขกับการทำงานแล้ว เราก็ไม่สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ เราจึงควรมีความสุขกับการทำงานก่อน แล้วทำอย่างไรล่ะ

          ลองคิด ค้นคว้า ทบทวน ได้ข้อสรุปนำมาปฏิบัติสำหรับตนเอง ดังนี้

๑.      ทำตัวให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า จะทำให้ร่างกาย สมองโล่ง เพื่อการคิดและเริ่มงานได้อยางมั่นใจ ซึ่งอาจต้องอาศัยการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอด้วย

๒.      บุคลิกภาพ เป็นสิ่งสำคัญ การมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายดี ดูสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ หน้าที่การงาน และสถานการณ์  จะทำให้เกิดความมั่นใจ และคนอื่นๆ จะเชื่อมั่น เคารพ ชื่นชมอีกด้วย การทำงานก็จะง่ายขึ้น

๓.      การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี การพูดคุยกับทีมงาน ภาคี  เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แนวทาง วิธีการทำงานต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ทำให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

๔.      งานเก่า งานค้าง ต้องสะสางให้หมด ลงมือทำทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ทำให้เสร็จไปทีละเรื่อง

๕.      สร้างความแม่นำในกฎ กติกา การทำงาน และหาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และไม่ทำงานแบบเคยชินหรือเคยทำมาแบบนี้

๖.      วางแผนการทำงานให้ดี แยกงานออกเป็น งานเร่งด่วน งานสำคัญ งานประจำ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลากับงานที่ไม่สำคัญ แต่อย่าลืมเผื่อเวลาไว้สำหรับงานจร งานฝาก งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ งานด่วนที่คาดไม่ถึงด้วย

๗.      เราไม่สามารถจำอะไรได้ทั้งหมด จึงต้องมีการจดบันทึกงาน เรื่องสำคัญ เรื่องที่เป็นประโยชน์ไว้เตือนความจำด้วย  แต่อย่าลืมเปิดอ่านบ้างนะ

๘.      สิ่งสำคัญ คลายเครียดบ้าง โดยการพักผ่อน อ่านหนังสือ ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ และสร้างอารมณ์ขัน มองงานที่ทำให้เรื่องขำๆบ้างก็ได้

นี่คือ ๘ วิธีของเราที่ใช้ในการทำงานให้มีความสุข เพื่อเริ่มต้น “พัฒนางานให้ดี” ตามปณิธาน หนึ่งคน หนึ่งความดี ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้น

๑.      มีความสุขในการทำงานมากขึ้น

๒.      ทำงานได้เร็วขึ้นและเนื้องานมากขึ้นในแต่ละวัน

OfficeFolders theme by Themocracy