เกี่ยวกับเรา

By admin, เดือนมิถุนายน 19, 2010

การจัดการความรู้คืออะไร
(Knowledge Management – KM)

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ดังนั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง

และที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ทั่วไป  องค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่  และองค์ความรู้จากผู้นำชุมนุม/องค์กรชุมชน   ส่วนหนึ่งเท่านั้น  อย่างน้อยระบบเผยแพร่รวมพลคน KM พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ คงจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy