Roadmap การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศพช.เขต 4

By admin, เดือนสิงหาคม 4, 2010

โมเดลนี้  เขียนเมื่อปี 2551 หรือ ต้น 2552  ไม่แน่ใจ  สมัยนั้นท่านผอ.วิทยา จันทร์ฉลอง เป็น ผอ.  คาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจ  ตอนนั้นผมเขียนให้รู้สึกว่าจะมีประชุมอะไรสักอย่างที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จำไม่ได้แล้ว นานมาก  โดยท่าน ผอ. จะนำไปขับเคลื่อนภายในเขต 4  ผมก็จำลองจากระบบของ ศพช.เขต 5 ไปปรับใช้  แต่ภายใน ศพช.เขต 4 จะกว้างกว่า  พื้นที่ต่างกัน  จุดที่ใช้เป็น accees piont อาจใช้มากจุดกว่า แล้วต้องใช้ตัวยิงสัญญาณช่วยเพิ่มมากกว่า เขต 5 แน่นอน   โมเดลนี้อาจจะล้าสมัยไปบ้าง  แต่ว่ารูปแบบตามหลักการจะคล้ายคลึงกัน ประมาณนี้  ยังใช้ได้อยู่   หน่วยงานใดสนใจก็เอาไปใช้ได้เลย  หรือมีแล้ว ก็ลองขยับ เขย่า ให้มันเข้าที่  ใช้ประโยชน์ให้สูงสุด  

Roadmap การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ

41

 

42

 

การออกแบบระบบ  คงต้องดูทั้งการสื่อสารแนวตั้ ง แนวนอน และแนวดิ่ง

image004

image006

ภาพล่างนี้ จะเห็นชัดมาก  การสื่อสาร  หลักการจรองๆ ในการเชื่อมต่อคือ ต้องการใช้ database ร่วมกันเท่านั้น ส่วนคนใครเก่งไม่เก่ง อุปกรณ์ดีเลิศขนาดไหน เป็นแค่เครื่องมือ  หัวใจจริงๆคือ database    จะได้มาอย่างไร  จะใช้ร่วมกันอย่างไร  นั่นแหละ หัวใจของการทำเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจะเอาไปพัฒนาเป็น information ก็ว่ากันไปในขั้นต่อไป

image007

ภาพล่าง ดูเหมือนเรื่องธรรมดา  แต่จริงๆแล้วเป็นการจัดระเบียบ การควบคุมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ  หากไม่มีการจัดระบบ ก็อย่าไปพูดถึงการรักษาความปลอดภัย  หรือ  การใช้ข้อมูลร่วมกัน  เป็นไปไม่ได้ 

image008

image010

image011

เราสามารถออกแบบเน๊ตเวริคภายใน ศพช.เขต ได้ หลายวิธี เช่น อาจใช้สายแลนเดินทั้งหมดก้ได้  แต่จุดอ่อนคือ เกะกะ  และหากจะต่อสายแลนในระยะที่ไกลเกิน 100 เมตร จำเป็นต้องมี switching เป็นระยะๆ  หรือ ออกแบบเป็นใช้ไวร์เลสทั้งหมด หากบริเวณกว้างจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ยิงสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังจุดรับสัญญาณอีกจุดหนึ่ง

อุปกรณ์ยิงสัญญาณ ก็ประมาณนี้  มีหลายยี่ห้อ  อย่าไปติดยึดกับรูปที่เอามาประกอบ  อาจจะไม่เหมือนทั้งหมด แต่ก็ประมาณนี้

1. image012

2.image014

3.image016

4.image018

5.image020

6.image022

รายการอุปกรณ์

1. Flat Panel(แฟลต พาเนล) 2.4GHz  Antenna 14dBi x2
2. สายนำสัญญาณสำเร็จรูปยาว 1 เมตร หัว N-Type male to RP-TNC male  x2
3. Linksys WRT54GL + 3rd Party Firmware (DD-WRT v24 or Tomato) X3
4. อุปกรณ์ Power over Ethernat (POE)   x2
5. กล่องกันน้ำ MOS-202   x2
6. อุปกรณ์จับยึดกล่อง   x2

image024

หวังว่า คงมีประโยชน์บ้าง  ไม่มากก็น้อย 

โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ เทคโนโลยี่เปลี่ยน โดยเฉพาะเทคโนโลยี 3 G กำลังจะคืบคลานมา

(นายเล็ก)นายวิทยา  ชุมภูคำ พัฒนาการอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

OfficeFolders theme by Themocracy