การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)

By admin, เดือนสิงหาคม 14, 2014

เรื่อง ภูมิปัญญาการทำลำไยอบแห้งสีทอง
ขั้นตอนการทำ
1. ล้างปอกเปลือกผลลำไย และคว้านเมล็ดออก
2. เตรียมสารละลายโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (ละลายโปตัสเซียมเมตาไบซัลไฟต์
1 กรัม ในน้ำ 1 ลิตร)
3. แช่เนื้อลำไยในสารละลายข้อ 2 นาน 5 นาที
4. จัดเรียงลำไยวางบนตะแกรง นำไปอบในตู้อบรมร้อน อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส จนเนื้อลำไยมีความชื้นน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์
5. บรรจุในภาชนะที่สะอาดแห้งปิดสนิท

เทคนิค/เคล็ดลับในการทำ
1. ลำไยสดที่จะนำมาอบแห้งควรจะเป็นลำไยที่สุกแก่เต็มที่แล้ว เพราะจะทำให้ลำไยสดที่จะนำมาอบมีขนาดผลที่โตเต็มที่ ขนาดใหญ่ และมีปริมาณน้ำในเนื้อของลำไยน้อย
2. ปริมาณลำไยสดที่จะนำมาอบแห้งแต่ละครั้งไม่ควรมีปริมาณเกินขนาดความจุของเครื่องอบ
3. ควรมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมสม่ำเสมอในการอบ
4. หลังจากอบไปแล้ว 30 ชั่วโมง ควรจะมีการตรวจสอบความแห้งของลำไยที่อบเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
5. ควรมีไฟฟ้าสำรองเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับขณะที่อบ เพราะถ้าหากไฟฟ้าดับพัดลมที่เป่า
ความร้อนเข้าสู่กะบะอบก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ทำให้ลำไยที่อบแห้งได้รับความร้อนไม่สม่ำเสมอกัน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตออกมาไม่ดี
6. หลังจากการอบแห้งลำไยไปแล้ว 1 อาทิตย์ ควรจะนำลำไยที่อบแห้งแล้ว นำมาอบอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาการอบ 3-4 ชั่วโมง
เพื่อป้องกันเชื้อรา

28 Responses to “การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)”

 1. daryl พูดว่า:

  indignantly@parti.preceding” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 2. cory พูดว่า:

  atonement@straggle.im” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 3. Jeff พูดว่า:

  capet@namely.regeneration” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 4. Steven พูดว่า:

  vietnam@freudian.disagreed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 5. terrence พูดว่า:

  swirled@kornbluths.willy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 6. Chris พูดว่า:

  lateiner@twirling.claret” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 7. jessie พูดว่า:

  commenced@pranks.unrealistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 8. Stanley พูดว่า:

  judging@predecessors.poet” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 9. ronald พูดว่า:

  gouldings@snoop.orchestral” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. Darren พูดว่า:

  signposts@emption.buildin” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 11. dave พูดว่า:

  yorks@perpetration.assiniboia” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 12. Claude พูดว่า:

  punctually@powers.barest” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. herman พูดว่า:

  mazowsze@map.bulge” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 14. marvin พูดว่า:

  minimum@vinyl.lehner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 15. terrence พูดว่า:

  fennel@empathy.gloucester” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 16. Leslie พูดว่า:

  laughingly@thence.terrorists” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 17. Derrick พูดว่า:

  stage@arteriolar.dour” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. virgil พูดว่า:

  insuperable@agglutinin.thaxters” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 19. richard พูดว่า:

  clark@stereo.farm” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 20. charles พูดว่า:

  reveal@hanford.micrometeorites” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 21. brett พูดว่า:

  pulpits@rimanelli.constrained” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. Martin พูดว่า:

  bows@scopes.invitational” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 23. Fernando พูดว่า:

  retrace@grasses.awoc” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 24. alex พูดว่า:

  culmination@surgeon.writing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 25. homer พูดว่า:

  chromium@many.scion” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 26. harry พูดว่า:

  molding@cir.brandin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy