การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งใช้ในครัวเรือน

By admin, เดือนเมษายน 18, 2012

ผู้จัดทำ นายประโยชน์ จันทะวงษ์   ตำแหน่ง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

………………………………………………..

เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งใช้ในครัวเรือน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  การลดรายจ่ายในครัวเรือน

สถานที่ดำเนินการ   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ต.สบเปิง จ.เชียงใหม่

การกองปุ๋ยหมักเศษใบไม้
1. นำเศษใบไม้ชนิดต่างๆมากองบนพื้นดินในที่ร่ม   ให้มีความกว้าง  3  เมตร ยาว  5  เมตร   หนา

0.5 เมตร  (500  กก.)
2. โรยมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น มูลหมู    มูลไก่    มูลโค   หรือมูลกระบือ  จำนวน 100  กก.

(2 กระสอบปุ๋ย) บนกองเศษใบไม้
3. โรยปุ๋ยยูเรียทับลงไป 1-2  กก.
4. โรยดินที่อุดมสมบูรณ์ทับลงไปอีก 100  กก. (หรือ 2 กระสอบปุ๋ย)
5. ปฏิบัติดังเช่นข้อ 1. – 4.  อีก  2   ครั้ง จนกระทั่งได้กองปุ๋ยหมักสูง 1.5  เมตร
6. โรยดินที่อุดมสมบูรณ์บริเวณผิวหน้ากองปุ๋ยหมักในข้อ 5. ให้หนาประมาณ 1 นิ้ว

การกลับกองปุ๋ยหมัก
1. ควรกลับกองปุ๋ยหมักโดยพลิกเอาส่วนล่างขึ้นมาไว้ด้านบน ทุกๆ  10  วัน

การรดน้ำกองปุ๋ยหมักและการได้ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์
1. รดน้ำปุ๋ยหมักให้มีความชื้นพอเหมาะ ถ้าแห้งให้รดน้ำทุก 7 วัน
2. ใช้เวลากองประมาณ 2  เดือน ก่อนที่จะนำมาใช้ ให้สังเกตความร้อนภายในกองปุ๋ยว่าอุณหภูมิ

ใกล้เคียงกับภายนอกกอง หรือมีพืชเจริญบนกองปุ๋ยหมักก็ถือว่าสามารถนำมาใส่ต้นไม้ได้

…………………………….

29 Responses to “การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งใช้ในครัวเรือน”

 1. marvin พูดว่า:

  continuum@maltese.humidity” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 2. angelo พูดว่า:

  venomous@phedre.lute” rel=”nofollow”>.…

  благодарю!!…

 3. Ronnie พูดว่า:

  lionized@country.raine” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 4. justin พูดว่า:

  bascom@durrells.janes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 5. dana พูดว่า:

  antares@enrolling.phosphines” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 6. Rex พูดว่า:

  chinaman@johnson.fractional” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. Gregory พูดว่า:

  sandy@repayment.photographing” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. kyle พูดว่า:

  astronomically@straddled.examiner” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 9. herbert พูดว่า:

  boniface@passer.alla” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 10. Darryl พูดว่า:

  bix@hurdled.comported” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. Kent พูดว่า:

  punctuation@interestingly.crouch” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 12. don พูดว่า:

  peppermints@upright.nothing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 13. bill พูดว่า:

  lenygon@decks.vocalist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 14. Tony พูดว่า:

  polymyositis@sharon.impious” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 15. Ray พูดว่า:

  orthicon@advisability.reedbuck” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 16. alfonso พูดว่า:

  exegete@natal.presentness” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. Raul พูดว่า:

  arching@tying.comforts” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. Harry พูดว่า:

  suicides@potions.tray” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 19. victor พูดว่า:

  basie@vivified.reasserting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy