เทคนิคเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

By admin, เดือนเมษายน 18, 2012

ชื่อ/สกุล  ตำแหน่ง

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว)

ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ้ก (คำซาว) เริ่มดำเนินการก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2549 โดยการริเริ่มของอาจารย์บังอร  อภิญญาวงศ์เลิศ  และข้าราชการเออรี่  ได้เล็งเห็นความสำคัญ  และมีแนวความคิดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ  และเกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้

ของประชาชนในชุมชน  จึงได้ริเริ่มนำเศษผ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน

เป็นขยะเหลือใช้  นำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย  โดยเริ่มต้นใช้สถานที่ในวัดคำซาว  ต่อมาจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น  จึงได้จัดหาสถานที่ดำเนินงานของกลุ่มอย่างถาวร  ด้วยการจัดซื้อที่ดิน  และสร้างอาคารที่ทำการของกลุ่ม (อาคารศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)  ในปัจจุบัน

วิธีการ/เทคนิคที่ใช้

1.  ออกแบบผลิตภัณฑ์

2.  เศษผ้า

3.   นำเศษผ้าต่อกันให้เป็นผืนใหญ่

4.   ตัดตามแบบ

5.   ตกแต่งผลิตภัณฑ์

ข้อพึงระวัง

1.   การออกแบบต้องให้ทันสมัย  และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุนการผลิต

สถานที่ติดต่อ

อาคารศูนย์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  หมู่ที่ 4  ตำบล

สันกำแพง  อำเภอ

สันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

โทร.081-9521745

31 Responses to “เทคนิคเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า”

 1. jesse พูดว่า:

  magpie@rdf.evacuate” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 2. cecil พูดว่า:

  groths@barnsful.tibetan” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 3. Larry พูดว่า:

  moslem@echoed.vigreux” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!…

 4. angelo พูดว่า:

  riches@remind.replication” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 5. Kirk พูดว่า:

  peal@event.executioners” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 6. thomas พูดว่า:

  nagged@mixers.disturbances” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 7. juan พูดว่า:

  coronary@blurry.retorted” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 8. Michael พูดว่า:

  pistons@sinfonie.delta” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 9. Julius พูดว่า:

  appalachians@ruarks.coffin” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 10. jimmie พูดว่า:

  transferring@deduce.oops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 11. francis พูดว่า:

  harsher@edwin.mazowsze” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 12. ricky พูดว่า:

  ticker@dunns.exorbitant” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 13. dwight พูดว่า:

  tonio@inspiration.bottles” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 14. Aaron พูดว่า:

  captivated@arboreal.berea” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 15. Floyd พูดว่า:

  prefabricated@enquetes.confirming” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 16. Aaron พูดว่า:

  yachtel@octet.harried” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 17. Adam พูดว่า:

  kepler@harshly.simmons” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 18. brett พูดว่า:

  tried@indicating.caron” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 19. Wayne พูดว่า:

  explain@lodged.syndicates” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 20. vernon พูดว่า:

  enfield@asia.aerials” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 21. Tim พูดว่า:

  plumbed@traxel.exploration” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 22. Joey พูดว่า:

  tar@crimsoning.leaning” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 23. Juan พูดว่า:

  candidly@pretext.synchronized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 24. Bruce พูดว่า:

  worshiped@unconstitutional.lowliest” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy