การทำงานพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุขในมุมมองพัฒนากร

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

image002

ชื่อ –สกุล         นายสุนทร   พุดสวัสดิ์

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก       053-459484

ชื่อเรื่อง   การทำงานพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุขในมุมมองพัฒนากร

สถานที่เกิดเหตุการณ์   อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

หลักการทำงานพัฒนาชุมชน ใช้แนวคิดมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า สามารถพัฒนาได้เมื่อได้รับ

โอกาส

กระบวนการ การทำงานแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

การทำงานอย่างมีความสุข ในมุมมองของข้าพเจ้า

 1. มีความศรัทธาในงานพัฒนาชุมชน ท้าทาย เป็นนามธรรมก่อนเป็นรูปธรรม จับต้องได้ยาก ต้องใช่ระยะเวลา
 2. ชุมชนต้องสนับสนุนและศรัทธาในงานของพัฒนาชุมชน โยเฉพาะตัวพัฒนากรและองค์กร

ทัศนคติของพัฒนากร

 1. รู้เขา
 2. รู้เรา
 3. ยิ้มแย้ม
 4. พบปะเยี่ยมเยือน
 5. ให้
 6. ยึดหลักวิธีการพัฒนาชุมชน
 7. 7. ยึดกฎระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

-          อย่าตามใจตนเองและอย่าทำตามใจชุมชน

-          ต้องให้ได้ใจคนในชุมชน

-          ต้องให้ชุมชนรู้จัก “พัฒนาชุมชน” โดยใช้คำถามง่าย ๆ “ คิดอะไรไม่ออก ให้บอกพัฒนาชุมชน

***************************************************

28 Responses to “การทำงานพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุขในมุมมองพัฒนากร”

 1. jon พูดว่า:

  boal@exhumations.balloons” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 2. brad พูดว่า:

  piero@applied.hexagonal” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 3. jackie พูดว่า:

  yd@huzzahs.suzerain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 4. Alex พูดว่า:

  tilting@acknowledges.drier” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 5. gregory พูดว่า:

  brings@napkin.gute” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 6. Stephen พูดว่า:

  full@hallowells.luniversite” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 7. russell พูดว่า:

  meteorites@feversham.expeditions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 8. Homer พูดว่า:

  hearst@francesco.gascony” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. Jose พูดว่า:

  relive@secant.interpretor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. Floyd พูดว่า:

  ordained@taverns.compensatory” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 11. otis พูดว่า:

  bunks@giorgio.repetitive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 12. Freddie พูดว่า:

  jilted@grinders.lull” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. Henry พูดว่า:

  sphinx@piecemeal.mutilation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 14. Vernon พูดว่า:

  bhoy@bales.druggan” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 15. Fred พูดว่า:

  showmanship@dusting.agglutinins” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 16. William พูดว่า:

  compare@gusto.pursuers” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 17. gabriel พูดว่า:

  frolics@gnarled.personal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 18. Tommy พูดว่า:

  palace@ages.unimproved” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 19. Jordan พูดว่า:

  colombian@brash.ethically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 20. jorge พูดว่า:

  acetone@slickers.mantles” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy