เทคนิคเรื่อง การผลิตข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

กลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งจำเริง  ๒๓๒ หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งจำเริง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย

ชื่อเรื่อง

การผลิตข้าวกล้องหรือข้าวซ้อม

สรุปประเด็น

ข้าวกล้องเป็นพันธ์ข้าวพื้นบ้านและเป็นข้าวที่มีสารอาหารมากว่าข้าวที่ขายกันในท้องตลาดทั่วไปประโยชน์ของข้าวกล้องข้าวหรือข้าวซ้อมมือให้พลังงานมากกว่าข้าวทั่วไปข้าวกล้องปลุกมากที่สุดบนดอยชาวเขาปลุกไว้บริโภคและเมื่อมีการนำไปทดลองหาสารอาหารปรากฏว่ามีสารอาหารมากกว่าข้าวชนิดอื่นจึงมีการประชาสัมพันธ์และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และอำเภออมก๋อยมีหมู่บ้านที่ปลุกข้าวกล้องมากจึงมีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมา กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งจำเริงและได้มีการทำข้าวกล้องอมก๋อยหรือข้าวซ้อมมือด้วยครกกระเดื่องและเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านได้สะสมและถ่ายทอดสืบกันมาและจัดตั้งกลุ่มเพื่อการที่จะได้เป็นประโยชน์ที่จะสามารถที่จะให้มีการพัฒนาข้าวกล้องให้มีคนรู้จักกันมากขึ้นและให้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นและยังจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชนทำเป็นกลุ่มอาชีพและมีรายได้ให้แก่ครอบครัว

การผลิตข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ

หว่านกล้าข้าวลงไปและเมื่อถึงเวลาปลุกก็นำมาปลุกและใช้เวลาประมาณ ๓ เดือนในการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวใช้คนเกี่ยวเพื่อจะได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพจากนั้นก็นำข้าวที่เกี่ยวไปตากแดดและเมื่อตากเสร็จก็นำมาตีเพื่อเอาเมล็ดเมื่อใดเมล็ดเสร็จแล้วนำมาตากแดดอีกทีเพื่อที่จะได้ลดความชื้นที่ยังมีอยู่ในเมล็ดข้าว จากนั้นก่อนำเมล็ดข้าวมาตำในครกกระเดื่องเป้นครกที่ใช้ตำข้าวโดยเฉพาะแล้วก็จะได้ข้าวกล้องที่มีประโยชน์ไว้บริโภค

ประโยชน์ข้าวกล้อง

๑.ให้พลังงานแก่ร่างกาย โปรตีน ช่วยเสริม สร้าง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ได้ไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวที่ให้พลังงาน

๒.ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา

๓.ช่วยพาสิ่งที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกไปเป็นกากอาหาร ทำให้ขบถ่ายสะดวก ป้องกันอาการ ท้องผูกและช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย

วิธีการ/เทคนิคที่ใช้

วิธีการ

๑.วิธีการผลิตข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ

๒.ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สั่งสมกันมาในการผลิตข้าวกล้อง

๓.กระบวนกรเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เทคนิคที่ใช้

๑.เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้

2 Responses to “เทคนิคเรื่อง การผลิตข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ”

  1. Timothy พูดว่า:

    assure@equalizers.mervin” rel=”nofollow”>.…

    tnx for info….

  2. Darren พูดว่า:

    foisted@grand.pee” rel=”nofollow”>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy